• Quote

    Quote

    Scars remind us here we have been. They do not have to dictate us where we are going

Huisregels

Algemene Voorwaarden Koru Manaia zijn te vinden in de "footer" op de website van Koru Manaia. Tevens is er een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden aanwezig in de praktijk. Wij gaan er van uit dat u deze voorwaarden kent indien u met mij een samenwerking / overeenkomst aangaat.
De hierna genoemde huisregels zijn van kracht op de hoofdvestiging van KORU MANAIA praktijk voor lichaamsgerichte energetische therapie en massage gelegen aan Heideveld 3 te Assen


HUISREGELS

1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
2. In verband met de hygiëne worden de tijdens de sessies gebruikte linnengoed materialen die eigendom zijn van KORU MANAIA na elke behandeling gereinigd.
3. Aanbevolen wordt om voor de behandelingen en de lessen niet te roken.
4. Al Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden
5. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekken tot uw gezondheid, gezondheidservaren en verwachtingen van de behandeling.
6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur/ therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
7. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage of energetische behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
8. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage of energetische behandeling aan de masseur / therapeute mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
9. KORU MANAIA is niet verantwoordelijk voor schade en / letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en / of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
10. KORU MANAIA is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens /na afloop van de behandeling/ cursus/ presentatie / demonstratie.
11. KORU MANAIA behoudt zich het recht om cliënten behandelingen en toegang aan de praktijk te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens sessies in behandelruimte.
13. Roken is niet toegestaan in de gehele hoofdvestiging van KORU MANAIA
14. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

Nieuwsberichten

tarieven wijzigingen per 1 juni 2022 | 31 mei 2022
Als gevolg van de inflatie en de daarbij optredende prijsstijgingen van bijvoorbeeld de energiemarkt, ben ook ik genoodzaakt om de tarieven van mijn diensten ... (lees meer)

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor mijn gratis nieuwsbrief!